Fältdag och möte med markägare vid de lövrika landvinningsskogarna runt Hjälmaren

Nedtecknat av Niklas Ingerstedt, ordförande i Arboga kretsen

Vi var 14 frusna personer som samlades vid Sickelsjö söder om Arboga på morgonen. På plats berättade Stefan Carlsson från Eskilstuna och Rolf Pettersson från Flen om värdetrakten Hjälmarens lövområden, som de jobbar och jobbat med tillsammans med markägare och kommuner runt hela sjön att få dem att bruka, värna och vårda lövskogen.

Vi besökte tre platser. Först Kuggenäs öster om Lunger som består av äldre gårdsbebyggelse omgärdat av vacker lövskog med både ädellöv och asp, björk samt hagmark, öppen mark med betande får. Vid Hjälmarestranden finns det några äldre båthus med bryggor. Detta område är pågång att bli naturreservat i höst. Andra området var en lövskog hos en privat markägare vid Bokärr vid Lungers Hamn. Marken är från Hjälmaresäkningen 1880 talet där almen med andra lövträd växte bra. På ett ställe var det planterat silverbjörk där granen var urhuggen.  Tredje stället var söder om Sickelsjö och på ägarens mark. Här var vi och besökte en odling av björk för produktion. vegetationen är mycket frodigare än i granskogsplanteringar.

Vi besökte också en minnessten med ett märke för där stranden låg på 1880 talet. Det var en givande dag trots kylan.