Styrelse

Protokoll från länsstämma 2020: på gång

Protokoll från länsstämma 2019: på gång

Protokoll från länsstämma 2018: Skannat sign årsmötesprot länsstämma 2018-04-21 (pdf)

Protokoll från länsstämma 2016: Nsf_iV_Årsmötesprotokoll_2016-04-23 slutdok (pdf)

Protokoll från länsstämma 2015: Västmanlands länsstämma 2015-04-18 påskr skannat (pdf)