Styrelse

Stadgar NF Västmanland 2020

Ordförande och postmottagare Bengt Jönsson Skriv (e-post)

Vice ordförande Hans Nygren Skriv (e-post)

Kassör/Utbildningsansvarig Berit Karlsson

Sekreterare och webbansvarig Anne Halldin

Styrelseledamot Lars Bohlin

Styrelseledamot Mikael Eriksson

Styrelseledamot Anders Eriksson

Styrelseledamot Emelie Bergermark

Styrelseledamot Stefan Wahlgren

Styrelsesuppleant Lena Bergquist


Revisorer Pia Boiardt, Yngve Liljegren

Revisorsuppleanter Anders Lerner, Kenneth Nordberg


Valberedning, sammankallande Mikael Vilbaste Skriv (e-post)

Övrig valberedning Anna Malmström, Eric Båve

Representation:

  • Förbundet Agenda 2030: Anne Halldin (styrelseledamot)
  • Svartåns vattenråd: Gunnar Rosén (styrelseledamot)
  • Sagåns vattenråd: vakant
  • Västmanlands Luftvårdsförbund: Berit Karlsson
  • Länskontaktperson för Handla Miljövänligt och Miljövänliga veckan: Anne Halldin och Niklas Ingerstedt.
  • Mälarens Vattenvårdsförbund: Anders T Hasselrot
  • Hjälmarens Vattenvårdsförbund: Stefan Wahlgren, Anders T Hasselrot
  • Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Västmanland: Anna Malmström (ledamot) och Lise-Lotte Norin (ledamot) samt Hans Nygren (suppleant) och Leif Johansson (suppleant).
  • Länsstyrelsens Skogsprogram Hans Nygren
  • Länsstyrelsens Miljö- och klimatråd Bengt Jönsson