Styrelse

Stadgar NF Västmanland 2020

Ordförande och postmottagare Bengt Jönsson Skriv (e-post)

Vice ordförande Hans Nygren Skriv (e-post)

Kassör/Utbildningsansvarig Berit Karlsson Skriv (e-post)

Sekreterare och webbansvarig Anne Halldin Skriv (e-post)

Styrelseledamot Lars BohlinSkriv (e-post)

Styrelseledamot Gunnar Rosén Skriv (e-post)

Styrelseledamot Stefan Wahlgren Skriv (e-post)

Styrelsesuppleant Lena BergquistSkriv (e-post)

Styrelsesuppleant Kim Saragulko


Revisorer Pia Boiardt, Yngve Liljegren

Revisorsuppleanter Anders Lerner, Kenneth Nordberg


Valberedning, sammankallande Mikael Vilbaste Skriv (e-post)

Övrig valberedning Anna Malmström, Eric Båve

Representation:

  • Förbundet Agenda 2030: Anne Halldin (styrelseledamot)
  • Svartåns vattenråd: Gunnar Rosén (styrelseledamot)
  • Sagåns vattenråd: vakant
  • Västmanlands Luftvårdsförbund: Berit Karlsson
  • Länskontaktperson för Handla Miljövänligt och Miljövänliga veckan: Anne Halldin och Niklas Ingerstedt.
  • Mälarens Vattenvårdsförbund: Anders T Hasselrot
  • Hjälmarens Vattenvårdsförbund: Stefan Wahlgren, Anders T Hasselrot
  • Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Västmanland: Anna Malmström (ledamot) och Lise-Lotte Norin (ledamot) samt Hans Nygren (suppleant) och Leif Johansson (suppleant).