Välkommen på länsstämma lördag 15 april 2023

Härmed kallas kretsarnas ombud och övriga medlemmar till länsstämma i Naturskyddsföreningen Västmanland län.

Lördagen den 15 april 2023 kl 9.30 -15:45 c: a
Köpings Idrottsplats, Paviljongen

Körschema för dagen
9.30 – 10.00 Samling, fika, registrering
10.00 – 11.00 Stämmoförhandlingar
11.00 – 11.30 Föredrag av Köpings kommunekolog Maria Lundin
11.30 – 12.00 Föredrag av Emelie Bergmark om hagmarker vid Kungsör
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.15 Vandring i Karlbergsskogen
15.15– 15:45  Fika och avslutning

Karlbergsskogen är en gång i tiden planterad men nu uppväxt till en fin gammal skog och där finns stigar och spår och även två våtmarker. Kenneth Nordberg guidar.

Skogen har ett mycket rikt fågelliv, med bl.a. mindre flugsnappare och brandkronad kungsfågel som tillfälliga gäster.
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF) har också en publik vintermatning.
Ca 500 arter av organismer har rapporterats i Artportalen, flera av dem rödlistade. I anslutning till skogen ligger Gammelgården, en samling byggnader från Köpings närhet.

 


Anmälan
görs till Kristina Keyzer på regionala kansliet på tel. 070-237 19 33 eller e-post: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se senast den 9 april. https://mailchi.mp/naturskyddsforeningen/kallelse-till-lnsstmma-2023?e=%5BUNIQID%5D

Handlingar skickas ut till de som anmält sig senast en vecka innan stämman.
Ingen kostnad för deltagarna.

Samåk gärna och kolla med din krets om möjlighet till reseersättning.
Kläder efter väder.
Kretsstyrelserna i Västmanland uppmanas att utse och anmäla ombud till stämman.


Välkomna önskar styrelsen för länsförbundet i samarbete med Köpingskretsen