23 april 2022 | Välkommen till länsstämma

Länk till anmälan i aktivitetskalendern: https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/lansstamma-2022-naturskyddsforeningen-vastmanland-skinnskatteberg-2022-04-23/

Härmed kallas kretsarnas ombud och övriga medlemmar till länsstämma.


Dagens program

kl. 9:30 Ankomst med kaffe och smörgås

kl. 10 Årsmöte

kl. 11 Föredrag av Per Angelstam, forskare och professor SLU
”Hållbart nyttjande av skogen-visioner för de svenska skogslandskapen”

kl. 12-13 Lunch (utomhus) i Vätteskogen. Wrap och dricka. Medtag egen kåsa.

kl. 13-15 Exkursion i Vätteskogen under ledning av:

– Back Tomas Ersson, forskare SkogDr lektor SLU
– Karl-Erik Johansson, projektledare, SkogDr SLU, skogsansvarig i kommunen
– Ev. representant från Sveaskog

VÄTTESKOGEN Hyggesfritt skogsbruk, tätortsnära i Skinnskatteberg. Ett NOLA-projekt i samarbete mellan Kommunen, Skogsmästarskolan, Sveaskog, Naturskyddsföreningen och 14 andra lokala föreningar och företag.


Ingen kostnad för deltagarna.

Handlingar skickas ut till dem som anmält sig, senast en vecka innan stämman.

Samåk gärna och kolla med din krets om möjlighet till reseersättning.

Kläder efter väder. Glöm inte kåsa/mugg och sittunderlag.


Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västmanlands län Fastställda vid föreningens länsstämma 2020-05-14

Kretsarna har rätt att sända ombud till länsstämman i förhållande till föregående års medlemsantal enligt följande:

  • upp till 1000 medlemmar = 4 ombud (Fagersta, Sala, Hallstahammar, Norberg, Surahammar, Köping och Skinnskatteberg)
  • 1001–2000 medlemmar = 5 ombud (-)
  • 2001 eller fler medlemmar = 6 ombud (Västerås)

Välkomna önskar styrelsen för länsförbundet i samarbete med Skinnskattebergskretsen