Kurs Digitala årsmöten i Zoom 8 och 9 februari! Kostnadsfritt

Ett par kurstillfällen speciellt framtagna för Naturskyddsföreningar i Uppsala, Västmanland, och Sörmlands län.

I första hand är de till för dig som ska vara ordförande, sekreterare eller tekniskt ansvarig på årsmöten, men alla som vill och behöver är välkomna!

Här kommer ni förutom det rent zoom-tekniska kunna ställa förenings-tekniska frågor, få reda på exakt hur det går till att få en länk till ett möte, rösta, spara underlag m.m. och även samtala lite sinsemellan.


– Måndag den 8 februari kl 18 –
Kurs Digitala årsmöten i Zoom med Naturskyddsföreningen i Mälardalen och Studiefrämjandet.

Se https://www.studieframjandet.se/vastmanlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/februari/utbildning-i-digitalt-arsmote-naturskyddsforeningen-allt-du-behover-infor-arsmote-zoom-2021/
för program och anmälan. Länk mailas ut till de som anmäler sig.

 

– Tisdag den 9 februari kl 18 –
Kurs Digitala årsmöten i Zoom med Naturskyddsföreningen i Mälardalen och Studiefrämjandet.

Se https://www.studieframjandet.se/vastmanlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/februari/utbildning-i-digitalt-arsmote-naturskyddsforeningen-allt-du-behover-infor-arsmote-zoom-20212/
för program och anmälan. Länk mailas ut till de som anmäler sig.


Läs mer: https://mailchi.mp/naturskyddsforeningen/naturskyddsfreningens-digitala-rsmten-2021-support?e=[UNIQID]