Rapport från länsstämman 2019

Det blev en väldigt fin dag. Drygt 40 personer deltog! Några helt nya, och många gamla kära återseenden.
Vi hade en mycket bra mötesordförande, kommunalrådet Anna Thunell. Tack för din insats.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över stadgarna under året.
Många bra diskussioner och ett jättebra föredrag/bildspel om Färnebofjärdens nationalpark och vitryggen av Stig Holmstedt.
Dagens grand finale i form av en supermysig utflykt på eftermiddagen till Sågdammen med vår Silverfalks-prisade Gert Eriksson.
Ett engagemang som smittar!
se den nya styrelsen här >>

Fotograf Annika Elthammar från Fagersta

Fotograf Annika Elthammar från Fagersta

Fotograf Annika Elthammar från Fagersta