Kallelse till länsstämma i kombination med besök i Färnebofjärdens nationalpark

Lördagen den 21 april 2018

Gröna Kunskapshuset i Östa, Tärnsjö. Stämmoförhandlingar kl 11:15.

Buss hämtar upp i Köping (vid Big In) kl 8:30, Västerås (Vallby friluftsmuseum) kl 9:00 och i Sala (parkeringen vid Kristina kyrka/Mikaelsgården) kl 9:30.

Program:

10:15 Fika och välkomna.
Inga-Britt Persson berättar om biosfärsområdet och inventering av fiskgjuse.

11:15 Stämmoförhandlingar
12:00 Avfärd med bussen mot Gysinge.
12:30 Lunch i Gysinge
13:00 Besök i naturum Färnebofjärden
13:45 Avfärd med bussen till nationalparksentrén på Mattön. Möjlighet till egen vandring

efter förmåga. Medtag eget fika om du vill ha till eftermiddagen/bussresan. 15:00 Återresa mot Köping, via Sala och Västerås.

17:00 Ankomst Köping.

Hela arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Kretsarna utser sina röstombud men kom gärna flera från kretsen. Anmälan är bindande och sker till: anna.malmstrom@live.com eller 070-621 75 79 senast den 14 april.

Stämmohandlingar skickas per e-post till dem som anmäler sig till stämman och till dem som så önskar.

Välkomna!