Avverkningsplaner stoppades i sista stund

Västmanlands nyheter

NYHETER | 6 maj, 2017

FAGERSTA Hotet om en förestående skogsavverkning i tätortsnära läge i Fagersta gjorde att Naturskyddsföreningen Västmanland skrev ett uttalande i ärendet.
Dessutom samlades namnunderskrifter in vilket fick kommunfullmäktige i Fagersta att skjuta upp beslutet om avverkning.

Initiativtagare till namninsamlingen är Pia Boiardt, ordförande i Naturskyddsföreningen i Fagersta. Hon visar den aktuella skogen som är belägen strax norr om bostadsområdet Hindric Pers. Det är bara 400 meter till närmaste villa vilket gör skogen till en viktig rekreationsplats för de boende. Här slingrar sig vackra stigar genom den cirka 120 år gamla skogen – vacker för både människor och rastande hundar.

– Skogen kanske inte är så speciell då marken inte är kalkrik men här växer mängder av svamp – det är hur mycket trattkantareller som helst på hösten – och taggsvamp. Dessutom är här väldigt mycket lingon. Och här växer det många orkidéer, säger Pia och pekar.

Hon och Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt att bevara gamla skogar för den biologiska mångfaldens skull.

Det som kommunen vill avverka är en yta på cirka 700 gånger 400 meter och kallas Kottmossen.

– Skogsplanen i kommunen gäller från år 2015 fram till år 2024 men avverkningen kom fram först nu då den skulle klubbas i fullmäktige i förra veckan. Den har alltså varit försenad i två år, säger Pia som tidigare skrivit en motion i ärendet då hon representerade Vänsterpartiet i fullmäktige.

– Och nu kom skogsplanen upp i fullmäktige utan att man tog den tillsammans med min motion.

I Pias motion står det att hon föreslår att den gamla skogen får stå kvar och att resterande får kontinuitetsavverkas, det vill säga gallras men inte slutavverkas.

– Det finns pengar att söka hos Naturvårdsverket, så kallade LONA-pengar, för att skydda gammal tätortsnära skog. Men jag förstår att kommunen förlorar intäkter på att förvara skog.

Pia är inte med i fullmäktige längre men säger att hon bevakar vad som händer i egenskap av ordförande i Naturskyddsföreningen.

– Den här skogen är viktig för friluftslivet – det är bara 400 meter till villaområdet. Vi har inte gjort någon artinventering men här är många fina stigar och det finns svamp och bär. Vi hittar ibland svampsorter som enbart finns i gammelskogar – ja, folk älskar verkligen den här skogen.

Beslutet om avverkning kom också som en överraskning för de boende i närområdet.

– Vi knackade dörr på 75 hus och det var många som inte kände till planerna. Vi tillfrågade 106 personer om att skriva på mot avverkningen och 103 har skrivit på.

Pia lämnade in namnlistan till kommunalrådet Marino Wallsten (S) samma dag som beslutet skulle tas i fullmäktige i Fagersta.

– De stoppade avverkningsplanen men det är ingen ändring i skogsbruksplanen. Och vi skall fortsätta namninsamlingen.

När Pia kom med namninsamlingen förvånade det Marino Wallsten.

– Ja, det var inget vi hade förvarnats om. Avverkningen skulle tas upp på fullmäktige samma kväll och då den kom upp yrkade jag på återremiss.

Tvärtemot kommunstyrelsens förslag. Men kommunfullmäktige var enigt om återremiss.

– Vi resonerade som så att boende och Naturskyddföreningen visade en oro som måste tas på allvar. Frågan är nu tillbaka hos kommunstyrelsen och kommer att återupptas i fullmäktige i maj eller i juni.

Wallsten anser att man måste komma med en planerad avverkning som är bättre än tidigare plan som var en slutavverkning.

– Vi måste ta till vara värdet på skogen men samtidigt är det en rekreationsplats – det är en balansgång. De skogar vi har ger en intäkt på uppemot två miljoner kronor per år men det handlar om att vårda skogen. Kommunen har 1 600 hektar skog och under två procent kommer att slutavverkas.

Men om inte Pia kommit med namninsamlingen, hade maskinerna bara kört in då?

– Ja, planen var antagen av Norra Västmanlands kommunalteknikförbund och var på väg att klubbas i fullmäktige. Det är bra att vi får fundera på saken och enskilda personer måste få en bra förklaring på hur det skall avverkas. Vi har aldrig tänkt en total avverkning i området och vi vill föra fram planerna i god ordning. Man skall ta oron på allvar, tycker Marino Wallsten.

Jan Å Johansson