19 juni 2016 Pressmeddelande

Johanna Sandahl omvaldes enhälligt till ordförande vid Naturskyddsföreningens riksstämma i Norrköping. Under stämman hyllades flera eldsjälar, hedersledamöter utsågs och ett nytt skogspris delades ut.

  Pressmeddelande

Hela den nya styrelsen som väljs för två år består av:
Johanna Sandahl, ordförande, Bo Jönsson, skattmästare, Marie Andersson, Anita Brodén, Carolina Klüft, Pia Lindeskog, Stina Lindblad, Jimmy Lindsjö, Per-Erik Mukka, Lotta Silfver, Mårten Wallberg och Salomon Abresparr.

Koidu Norén och Sofia Jannok hedersmedlemmar

Koidu Norén är, tillsammans med sina medarbetare, en pionjär när det gäller att mäta nivåer av miljögifter hos människor. Hennes insatser har haft stor betydelse såväl för faktisk miljöövervakning såväl som för att pedagogiskt skapa förståelse för kemikaliesamhällets risker.

Sofia Jannok har vid upprepade tillfällen tagit tydlig ställning mot gruvnäringens etablering i Sapmi och var hon en tydlig röst på klimattoppmötet i Paris. Sofia Jannok blandar jojk, visa, pop, jazz, spoken word och electro till en musik med politisk skärpa om urfolkens rättigheter och vårt beroende av naturen.

Silverfalkar till eldsjälar som gör skillnad

En rad eldsjälar som gjort förtjänstfulla insatser för föreningens arbete tilldelades utmärkelsen Silverfalken.

Ingalill och Åke Teljå, Kumla
Naturskyddsföreningen uppmärksammar Ingalill och Åke Teljå, för deras mångåriga engagemang i föreningens tjänst.

Ingalill sprider kunskap till andra bland annat genom sitt engagemang i Handla Miljövänligt-gruppen, skriver insändare och undersöker butikernas sortiment. Hon är även fenologirapportör, floraväktare för länsstyrelsen och ofta anlitad guide. Hon var den drivande kraften när Hallsbergs Naturskyddsförening bildades.

Tack vare Åke har flera kommunala naturreservat bildats, som Järsjö Hällar och Lertaget. Han är en av initiativtagarna till fågeltornet vid sjön Igeln. Han är mångårig ledare för studiecirklar i miljö- och vattenfrågor. Han har varit ordförande i Kumla Naturskyddsförening sedan 1969.

Lars Andersson, Luleå
Silverfalken tilldelas också Lars Andersson, Luleå. Föreningen belönar därmed en eldsjäl och föreningsmänniska som har entusiasmerat många. Han har ett långvarigt engagemang i gruv- och skogsfrågor samt i vindkraftsutbyggnad på rätt plats i Norrbotten. Han har också gjort en kämpainsats för bevarandet av gammelskogen bland annat i Änok. Lars Andersson har också under många år varit en aktiv skribent och samhällsdebattör och ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.

Florian Reitmann, Solna
Florian Reitmann får en Silverfalk för sina insatser för den tätortsnära naturen. Solna stads byggplaner hotade den unika biologiska mångfalden vid Råstasjön. Florian Reitmanns djupa kunskaper och stora engagemang spelade en viktig roll när Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, där Florian är ordförande, tillsammans med nätverket Rädda Råstasjön, vann i Mark- och miljööverdomstolen och byggplanerna stoppades. Domen har dessutom redan blivit vägledande för liknande strandskyddsmål.

Bengt Oldhammer, Orsa och Sebastian Kirppu, Granberget
Två skogskämpar med stort engagemang, enträget och framgångsrikt arbete för att skydda gammelskog,Bengt Oldhammer och Sebastian Kirppu, tilldelas varsin Silverfalk.

Bengt har under många år inventerat, debatterat och skrivit om skogen. Som journalist och skribent har han producerat massor med böcker, debattartiklar, rapporter och andra skrifter.

Sebastian är förutom en utomordentlig inventerare också en mycket duktig samhällsdebattör med stort engagemang som har lyckats komma fram där andra misslyckats, t ex genom att stå i riksdagen och berätta om skogen, bli folkets sommarpratare samt årets miljöhjälte hos WWF.

Strandskyddsgruppen Väst i Bohuslän – Boel Lanne och Inge Löfgren m fl
Strandskyddsgruppen Väst får en Silverfalk för enträget arbete med att värna skyddade stränder och vatten från exploatering samt att bevaka strandskyddet i Bohuslän. Kampen sker genom att påverka politiska beslut, men även genom att överklaga lagöverträdelse hos länsstyrelsen eller miljödomstolar.

Nyss skogspris till markägare

Naturskyddsföreningens Skogspris 2016 tilldelas Gunnel och Dag Ekman, Kringstorp, Linköping. De har med stor hängivenhet ställt om skogsbruket på sin fastighet Kringstorp, belägen i det unika östgötska eklandskapet till en skötsel som gynnar biologiska, kulturella och sociala värden.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson avtackades av folkrörelsen med sång och långa applåder. Han lämnar föreningen efter 26 år, varav 16 år som generalsekreterare.

>Pressbilder finns på Flickr (fylls på efter hand)

Kontakt:
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070 357 80 23
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Fil 2016-06-22 19 24 43