Föreläsning måndag 9 nov: Livet återvänder i brandskogen

En sammanfattning om livets återkomst i brandskogsområdet. Länsstyrelsen informerar om reservatsbildningen, svårigheter och glädjeämnen i arbetet.

Tom Sävström berättar om svamparnas erövring av markerna.
Lennart Waara pratar om fåglarnas återkomst.
Bengt Stridh redogör för det stora inventeringsarbetet med växterna som gjorts under sommaren.
Länsstyrelsen återkommer med information om andra djur och sammanfattar det hela. Diskussion och frågor till alla föreläsare.
Vid ca 20-tiden tar vi paus för att fika och knyta kontakter.

Brandområdet Västerås foto Gunnar Rosén

Brandområdet Västerås. Foto: Gunnar Rosén

Plats: Kyrkbacksgården i Västerås, Rudbeckssalen
Tid: 18:30 – 21:30

Anmäl till: Gunnar Rosén, Naturskyddsföreningen Västmanland
Pris för medlem: Gratis inkl fika.
Pris övriga: 50 kr.
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, Botaniska föreningen, Ornitologiska föreningen