Vindkraftskurs i Sala (Salbohed)

Naturskyddsföreningen ordnar tillsammans med Studiefrämjandet en vindkraftskurs på flera ställen i Sverige. Vi medverkar på den i Salbohed ( Salbohedsgården i Sala kommun). Den äger rum lördagen 22 november kl 9.30 — 16

Info på Naturskyddsföreningens (Riks) hemsida:

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vindkraft-pa-ratt-plats

Anmälan och info på studiefrämjandets hemsida:

http://www.studieframjandet.se/sok/?csq=vindkraftskurs

 

Program för kursen:

vastmanland_info_vindkraftskur-uppdaterad