Grattis Västerås!

Västerås stad 7:e bästa naturvårdskommun i Naturskyddsföreningens ranking.

Västerås blev 4:e bästa naturvårdskommun i kategorin större städer och totalt 7:e bästa i Sverige. Resultatet baseras på Naturskyddsföreningens naturvårdsenkät till alla Sveriges kommuner. Västerås stad fick sammanlagt 46 poäng av 55,5 möjliga. Hela 210 av landets 290 kommuner besvarade enkäten. Bästa naturvårdskommun alla kategorier 2018 är Huddinge med 53 poäng. På andra plats kommer Lomma och tredjeplatsen går till Tierp. 

– Det är valår i år och vi vill lyfta naturvårdsfrågorna inför valet. Vi är stolta över att Västerås stad har så bra resultat och hoppas att resultatet ska sporra och uppmuntra kommunen att satsa ännu mer på naturvård och friluftsliv, säger Bengt Jönsson ordförande i Naturskyddsföreningen i Västerås.

Kommunernas poäng och ranking sätts utifrån svaren inom ett antal områden kopplade till naturvårdsarbetet. Enkätens syfte är att ge en så rättvis bild som möjligt av kommunernas arbete med att skydda, vårda och förvalta områden med biologiska värden, värden för friluftsliv och värden kopplade till exempelvis geologi och landskapsbild. 

Naturskyddsföreningen i Västerås tycker att Björnö är ett bra exempel på kommunens naturvårdsarbete liksom att man nu bygger faunapassage vid Turbinhuset. Vi hoppas också att man nu satsar på att alla skogar och grönområden i Västerås stad sköts kontinuerligt genom gallring/ försiktig föryngring och utvecklas både för djurlivet, biologisk mångfald och rekreation. Kontinuerlig föryngring önskar vi skall vara ett nyckelord för hela kommunens markinnehav. 

Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar att få höga poäng i enkäten. För att skapa en mer rättvis bild delades kommunerna inför rankningen in i sju grupper efter SKL:s kommungruppsindelning. 

Bäst resultat i respektive grupp:

Storstad: Göteborg
Pendlingskommun nära storstad: Huddinge och Lomma.
Större stad: Örebro, en halv poäng före Helsingborg och Linköping.
Pendlingskommun nära större stad: Tierp, även tredjeplats i hela rikets ranking.
Lågpendlingskommun nära större stad: Motala
Mindre stad/tätort: Ystad och Kristianstad delad förstaplats

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort: Nybro
Landsbygdskommun: Sunne
Landsbygdskommun med besöksnäring: Leksand

Naturskyddsföreningen gjorde en liknande enkät 2014. Jämfört med den har det inte skett så stora positiva förändringar för naturvården totalt sett i landet. En övervägande del av kommunerna har emellertid nu politiskt antagna dokument om mål för naturvård kopplat till både biologiska värden och värden för friluftsliv. Det är en bra grund för ett starkt naturvårdsarbete. När det gäller frågan om inventering av biologiska värden har kommunerna överlag bättre kunskap idag jämfört med 2014. De som angett “Vet ej” har minskat från 20 procent till knappt 14 procent 2018.

Naturskyddsföreningen gjorde en liknande enkät 2014. Även då fick Huddinge bäst resultat. Här hittar du resultatet från 2014.  https://www.naturskyddsforeningen.se/naturvardskommun-2014.

Läs hela rapporten här: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/huddinge-basta-naturvardskommun-2018 

Kontakt: Bengt Jönsson, ordförande, 070 – 2904020, e-post bengt.eb.jonsson@gmail.com.