12 november Kallelse till extrastämma!

kallelse_extrastamma_hostkonferens (pdf för nedladdning och utskrift)

Framtidens järnväg

Välkommen till Länsförbundets höstkonferens och extrastämma
Lördagen den 12 november 2016 i Västerås, 9:30-14:00.

Temat för höstträffen är framtidens järnväg och järnvägstransporter i Sverige. Föredrag av Evert Andersson, professor emeritus KTH. Tid finns efteråt för frågor och fördjupande diskussioner. Även icke medlemmar är välkomna.


Kallelse till extra stämma

Härmed kallas ombud och intresserade medlemmar till Naturskyddsföreningen i Västmanlands extrastämma. Extrastämman sammankallas med anledning av följande två punkter (vilket beslutades redan vid den ordinarie stämman i april):

1.Beslut om återbäring av medlemsavgiften till kretsarna.

Styrelsens förslag till beslut: Att medlemsbidraget fr.o.m. 2017

endast betalas till kretsar för fullbetalande huvudmedlemmar.

2.Val av valberedning


Tider:
9:30 Fika finns framdukat

10:00-12:00 Höstträff med järnvägstema

12:00 Lunch-soppa serveras 13:00-14:00 Extrastämma

Plats: Lovisagården, IOGT-NTO, Slottsgatan 6, Västerås. (karta)
Kontakt och anmälan: Anna Malmström, anna.malmstrom@live.com (alt.tel 0706217579)

Välkomna hälsar styrelsen!