Tack för en trevlig stämma 2016

13048017_272152746456630_5510767242759866941_o

Naturskyddsföreningen Västmanland länsstämma i Surahammar, med fåglar på fina bilder av Lennart Waara.

Gunnars Roséns text från FB

”Länsförbundet hade sin länsstämma igår. Dagen inleddes av Lennart Waara som visade bilder och redogjorde för hur Viltförvaltningsdelegationen fungerar och varför vi lämnat den. Årsstämmoförhandlingarna tog vid och leddes av Mårten Wallberg, vice riksordförande. Det intressantaste var att styrelsen utökades till sammanlagt 12 personer, varav 3 suppleanter, och att en ny ordförande valdes. Vi hälsar Anna Malmström hjärtligt välkommen! Hon har stor kompetens och drivkraft. Avgående ordförande Gunnar Rosén kvarstår i styrelsen som ledamot. Det svåraste var att finna nya valberedare, men Anna Fryxell ställde upp och ska kompletteras med fler personer vid en extrastämma under hösten.
Mårten Wallberg pratade sen om vad som är aktuellt i riksföreningen, och vår verksamhetsutvecklare Kristina Keyzer om vad hon gör och kan göra för oss på regionskansliet.
Efter lunch begav vi oss ut på promenad längs forsen i Surahammar, men någon forsärla ville inte visa sig, så kaffet intogs varefter sällskapet åkte en bit till Rävnästrakten, där vi studerade de rara bombmurklorna med sitt exotiska utseende.
En mycket bra dag!