Kallelse till årsstämma med Naturskyddsföreningen i Västmanland

Kallelse länsstämma -16

Kallelse

till årsstämma med
Naturskyddsföreningen i Västmanland

i Surahammars Folkets Hus
lördagen den 23 april 2016
Kl. 8.30 – c:a 15.00
Detaljerat program kommer senare

Kontakt

sammankallande för valberedningen: Leif Johansson

Ordförande Naturskyddsföreningen Västmanland Gunnar Rosén