Pressmeddelande om utträde ur Viltförvaltningsdelegationen

Pressmeddelande om utträde (pdf)


 

Pressmeddelande

Nu lämnar naturvårdens delegater Lennart Waara (ordinarie) och Olov Trostén (suppleant) i protest Västmanlands läns viltförvaltningsdelegation. Beslutet har tagits gemensamt av Västmanlands Ornitologiska Förening, Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Västmanland.

Anledningen är att arbetet i delegationerna inte fungerar med dagens sammansättning, där jaktintresset är klart överrepresenterat bland delegaterna. Jaktintressets dominans blir ytterst märklig då det är mindre än 3 % av befolkningen som jagar.

I februari i år utlovade regeringen en utvärdering av hur viltförvaltningsdelegationerna (VFD) fungerar, men denna har inte kommit till stånd trots påstötningar från de centrala naturvårdsorganisationerna.

Naturvårdsverket har, trots protester från naturvårdsintresset, fastställt vilka förvaltningsnivåer av stora rovdjur som ska gälla. Efter detta blir besluten om licensjakt enbart en ”operation räknenisse”.

Vid beslutet om licensjakt på varg 2016 motsatte sig naturvårdsintresset licensjakten i Västmanland med hänvisning till den inavlade vargstammen och de internationella forskningsrapporterna som Naturvårdsverket inhämtat. Trots att naturvårdsintresset utförligt reserverat sig mot förvaltningsnivån framgår det inte av länsstyrelsens beslut. Det innebär att detta nästan aldrig kommer till allmänhetens /medias kännedom.

Att stå utanför VFD innebär att naturvårdsintresset på ett helt annat sätt kan argumentera och driva kampanjer via olika media mot länsstyrelsens beslut. Naturvårdsintresset kan inta en betydligt friare och mer offensiv roll!

Lennart Waara

Ordinarie ledamot för Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationen

070 710 77 24

Olov Trostén

Suppleant för Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationen

0703 255 78 75